###message

Pogoji uporabe

Ta stran vsebuje našo uporabniško pogodbo. Za lastno evidenco lahko to stran natisnete.


Ta pogodba določa pogoje uporabe spletne strani EUJUICERS.SI. Z vašo uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da se strinjate s temi pogoji uporabe. Ta pogodba ("pogodba") je pravni dogovor med vami in EUJUICERS.SI. Naročilo na spletno stran EUJUICERS.SI ali kakršnakoli druga registracija uporabnika pomeni, da se strinjate s tukaj določenimi pogoji uporabe.


Pogoji uporabe spletnega mesta

Vaše pravice

EUJUICERS.SI vam podeli neizključno, neprenosljivo, omejeno pravico dostopa, uporabe in prikaza te spletne strani (˝spletno mesto˝) in na njej dostopnih gradiv, če ravnate povsem v skladu s to pogodbo. Vsebine spletnega mesta so namenjene zgolj za osebno, nekomercialno uporabo. Soglašate, da ne boste na noben način ovirali ali poskušali ovirati delovanja spletnega mesta.

Vaše geslo

V okviru postopka registracije si boste izbrali geslo. Morate poskrbeti, da vaše geslo ostane zaupno. Ne smete ga razkriti nikomur in morate paziti, kam ga zapisujete, ali kje ga v elektronski obliki hranite.


Prenehanje

Poleg drugih pravic, ki so tu določene, lahko vi ali EUJUICERS.SI kadarkoli odpoveste to pogodbo ali od nje odstopite. EUJUICERS.SI si pridržuje tudi pravico, da vam brez obvestila delno ali v celoti omeji, začasno ukine ali prekine dostop do vašega računa, zaradi vaše kršitve ali zagrožene kršitve kateregakoli dela te pogodbe. Če ugotovimo, da storitve ne uporabljate pravilno, si pridržujemo pravico, da vašo uporabo takoj prekinemo in, če je potrebno, proti vam sodno ukrepamo.


Politika komercialne uporabe

Naša poročila, obvestila in ocene se ne smejo uporabljati za oglaševanje ali v kakršnekoli druge komercialne namene. EUJUICERS.SI bo ukrepal na vse dopustne načine, da bi preprečil komercialno uporabo svojih gradiv, imena in imena EUJUICERS.SI ali njegovih drugih publikacij.


Avtorske pravice in dovoljenja

EUJUICERS.SI je lastnik avtorskih pravic na vseh gradivih, ki so prikazana na tem spletnem mestu. Celoto ali dele vseh besedil in gradiv s tega spletnega mesta ali drugih publikacij je prepovedano uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Prošnje naslovite na si@eujuicers.com. Vse pravice pridržane.


Grafik (ali drugih elementov) s tega spletnega mesta ne smete kopirati ali uporabljati v okviru drugega spletnega mesta.

Popravki spletnega mesta

EUJUICERS.SI ima pravico do popravljanja napak ali pomanjkljivosti in spremembe kateregakoli dela tega spletnega mesta brez obvestila. Če opazite napako, prosimo, da to sporočite na si@eujuicers.com.


Pogoji uporabe, ki se nanašajo na forume in komentarje uporabnikov


Naslednji pogoji se nanašajo na komentarje, ki jih uporabniki posredujejo na spletno stran EUJUICERS.SI. EUJUICERS.SI priporoča, da starši/učitelji vedno nadzorujejo otroke pri dostopanju spletnim vsebinam. Prosimo, da pri objavljanju svojih prispevkov na našem spletnem mestu spoštujete druge uporabnike. Za vsebino vseh svojih prispevkov, ki jih objavite na spletnem mestu, ste odgovorni izključno sami. Vsi taki prispevki so javni, če ni drugače naznačeno. Ne smete objavljati vsebine, ki bi lahko:

 • bila komercialne narave,
 • bila nedostojna ali žaljiva,
 • bila neresnična ali zavajajoča, vključno z lažnim predstavljanjem,
 • obrekovala, klevetala ali sramotila kakšno osebo ali entiteto,
 • povzročila kakršnokoli škodo,
 • posegala v ali kršila pravice intelektualne lastnine, pogodbene pravice ali katerekoli druge pravice neke tretje osebe,
 • kršila veljavne zakone, pravila ali predpise ali
 • vsebovala računalniške viruse ali druge zlonamerne programe.

Potrjujete in se strinjate, da so vsa sporočila, ki jih objavite na tem spletnem mestu ali preko katerega koli njegovega dela, javna, razen če je drugače naznačeno. Potrjujete, da za kakršnakoli javna sporočila, ki jih objavite na tej spletni strani, ne pričakujete zasebnosti. EUJUICERS.SI dajete stalno, globalno, nepreklicno, neizključno, brezplačno dovoljenje za uporabo, razmnoževanje, licenciranje, distribucijo, prikazovanje, reproduciranje, prenos, spreminjanje, urejanje in drugačno izkoriščanje vseh javnih sporočil, ki jih objavite na tem spletnem mestu, v vseh znanih ali kasneje razvitih medijih. EUJUICERS.SI povrnete vsako izgubo, ki jo pretrpi zaradi objavljanja vašega prispevka na spletnem mestu, vključno z vsako izgubo, ki jo EUJUICERS.SI pretrpi zato, ker je vsebino vašega objavljenega sporočila dal na razpolago tretjim osebam.
EUJUICERS.SI lahko kadarkoli, po lastni presoji in brez obvestila, ureja ali odstrani vsako vsebino, vključno z vsebino, ki ste jo posredovali na spletno mesto. EUJUICERS.SI ni obvezen katerekoli vsebine, posredovane na spletno mesto, dajati na razpolago katerikoli osebi.


EUJUICERS.SI ni odgovoren za posledice zanašanja na svoje pravice iz tega odstavka. V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja Slovenije, EUJUICERS.SI zavrača vsako odgovornost v zvezi z uporabo tega spletnega mesta.


Pritožbe na komentarje uporabnikov
e-pošta: si@eujuicers.com
GSM: +386 (0)41 380 805


Ker EUJUICERS.SI nima možnosti za pregledovanje in preverjanje komentarjev naročnikov, vsebin teh komentarjev ne nadzira in ne preverja. Ne prevzema nobene odgovornosti za prispevke posameznikov, jih ne odobrava niti se z njimi nujno strinja. Če menite, da so komentarji uporabnikov neprimerni ali neprikladni, prosimo, da nam pišete na elektronski naslov si@eujuicers.com in navedete naslednje podatke:

 • kje na spletnem mestu se taka vsebina nahaja;
 • zakaj mislite, da je vsebina neprikladna; in
 • vaše ime in podatki za stik.


EUJUICERS.SI jemlje vse prejete pritožbe resno. Po prejemu pritožbe bomo določeno vsebino pregledali in jo odstranili, če je to primerno. Čeprav poskušamo na podlagi vaše pritožbe ukrepati v roku enega delovnega dne od prejema, ne moremo jamčiti, da bomo vašo pritožbo prebrali (ali na njeni podlagi ukrepali) v točno določenem roku. Ne bomo ukrepali na podlagi pritožb, ki so neutemeljene ali se take zdijo. Če ne navedete svoje ime in podatke za stik, lahko vašo pritožbo obravnavamo kot neutemeljeno.


Objave EUJUICERS.SI


Občasno lahko osebje EUJUICERS.SI odgovori na poizvedbe ali komentarje. Tako sodelovanje ne pomeni odobravanja, soglašanja ali strinjanja s stališči objaviteljev, niti ne kaže, da EUJUICERS.SI sistematično pregleduje ta ali drugi forum.


Odstranjevanje vsebine


Vsako vsebino lahko s spletnega mesta odstranimo kadarkoli, ne da bi za to navedli razloge ali obvestili katerokoli osebo. Odstranjevanje vsebine ne predstavlja priznanja EUJUICERS.SI, da je vsebina neprimerna, ali priznanja odgovornosti. Kot vodilo velja, da bo EUJUICERS.SI, če prejme pritožbo na vsebino, to vsebino navadno odstranil, če:

1. je komercialne narave,
2. je nedostojna ali žaljiva,
3. je neresnična ali žaljiva,
4. je obrekovalna, klevetniška ali sramotilna,
5. je verjetno, da bo povzročila kakršnokoli škodo,
6. če krši pravice katerekoli osebe,
7. krši veljavne zakone, pravila ali predpise,
8. vsebuje računalniške viruse ali druge zlonamerne programe ali
9. meni, da je vznemirljiva.


Pogoji prodaje

Prodajalec


Za namene vseh prodaj, opravljenih na tem spletnem mestu, je prodajalec:

EUJUICERS.SI
AMPROJ, d.o.o.
Runkova ul. 2,
1000 Ljubljana,
mobilni tel.: +386 (0)41 380 805
fiksni tel.: +386 (0)59 021 700
e-pošta: si@eujuicers.com


Cene

Cene so navedene v evrih (EUR) in vključujejo DDV.


Vaše pravice


V skladu z Direktivo o elektronskem poslovanju (2000/13/EC), Direktivo o nepoštenih poslovnih praksah (2005/29/ES), Direktivo o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (93/13/EC) in povezanimi državnimi in teritorialnimi zakoni o poštenem trgovanju, imate neodtujljive pravice in razpoložljiva pravna sredstva, če menite, da izdelek, ki ste ga kupili na tem spletnem mestu, ne ustreza pričakovani kvaliteti glede na njegovo ceno in opis. Te pravice so dodatne pravice in niso omejene z informacijami o odstopu od nakupa, povračilu in vračilu blaga, ki so navedeni spodaj. V primeru pritožb se obrnite na evropskega komisarja za varstvo potrošnikov.


Odstop od nakupa, povračila in vračilo blaga


Vsak poškodovan ali neželen izdelek, ki ga kupite v naši spletni prodajalni, lahko vrnete v roku 15 dni za takojšnje povračilo nakupne cene. Stroške transporta vam bomo povrnili, če je težava nastala zaradi naše napake. Prosimo, da izdelek vrnete v originalni embalaži in poskrbite, da je varno zapakiran. EUJUICERS.SI ne odgovarja za škodo, ki bi nastala med transportom.
Paket pošljite na naslov:

EUJUICERS.SI
AMPROJ, d.o.o.
Runkova ul. 2,
1000 Ljubljana,


Dobava


Posodobljeni pogoji dobave so določeni v oddelku  "PLAČILO IN DOSTAVA". Pogoji dobave so lahko za vsako državo različni. O datumu odpreme vas bomo obvestili po elektronski pošti. Če naročenega izdelka nimamo na zalogi, vas bomo po elektronski o tem obvestili in navedli pričakovani datum odpreme.


Varnost


Vsi podatki posredovani na to spletno mesto, vključno s podatki o kreditnih karticah, se prenašajo preko varnega strežnika, ki omogoča 128-bitno enkripcijo.


Sprememba pogojev uporabe


EUJUICERS.SI lahko kadarkoli spremeni te pogoje uporabe, ne da bi vas o tem obvestil. Če po takih spremembah nadaljujete z uporabo tega spletnega mesta, to pomeni, da spremembe sprejemate. Zaradi tega se na dnu vsake strani nahaja povezava na pogoje uporabe – morali bi jih preveriti ob vsakem obisku, saj so za vas zavezujoče, če uporabljate to spletno mesto.