###message

Izjava o zasebnosti

Spoštovanje zasebnosti

EUJUICERS.SI upošteva določila Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in je obvezen spoštovati vašo pravico do zasebnosti in pravico do nadzora točnosti vaših osebnih podatkov. Naša politika zasebnosti je v skladu z Direktivo 95/46, Direktivo 2 002/58 in Uredbo 45/2001.

 • Obvezni smo varovati vašo zasebnosti v vseh vaših poslovanjih z nami: če stopite v stik z nami, obiščete našo spletno stran, se odzovete na katero od naših anket ali promocij, se naročite na eno od naših revij ali spletnih strani, pri nas nekaj kupite ali z nami izmenjujete vaše izkušnje.
 • Zbirajo se le osebni podatki, ki nam omogočajo opravljanje funkcij in dejavnosti Združenja ali pa so v neposredni povezavi z njimi – na primer, za posredovanje nasveta, dostavo izdelkov ali izvedbo storitev, ki ste jih zahtevali, ali za obveščanje o promocijskih ponudbah.
 • Varnost vaših podatkov zagotavljamo z enkripcijo, požarnimi zidovi, hrambo v varovanih prostorih in uporabo računalniških varnostnih sistemov.
 • Vaših podatkov nikoli ne posredujemo katerikoli drugi organizaciji, razen v obsegu, ki je potreben za dostavo izdelkov in izvedbo storitev, ki ste jih zahtevali.
 • Vpogled v podatke, ki jih hranimo o vas, bo dobrodošel.
 • Od prejemanja posamične promocijske pošte se lahko odjavite.
 • Vse pritožbe o kršitvah zasebnosti rešujemo sproti.

Ta politika velja za podatke, ki omogočajo identifikacijo posameznika. Velja tudi za podatke, iz katerih je vaša identiteta jasno razvidna ali se razumsko lahko ugotovi (npr., s primerjanjem različnih sklopov podatkov, s katerimi razpolaga EUJUICERS.SI).

Podatki, ki jih zbiramo

Vaše osebne podatke zbiramo, če je to:

Potrebno za izvedbo tistega, kar ste zahtevali, ali za omogočanje potrebnega dostopa – na primer, če:

 • želite pri nas kupiti kakšno napravo ali drug izdelek;
 • se želite naročiti na naše spletne strani, katalog ali elektronska glasila;
 • pri nas poiščete nasvet v zvezi s kakšnim potrošniškim vprašanjem;
 • se odzovete na eno od naših promocijskih ponudb; ali
 • delite vaše izkušnje z nekim izdelkom ali storitvijo.
 • Potrebno za raziskave, načrtovanje, razvoj proizvodov in trženje, ki jih opravlja EUJUICERS.SI — na primer, obveščanje o promocijskih ponudbah.
 • Potrebno, da bi se zaščitile pravice in lastnina EUJUICERS.SI, katerakoli EUJUICERS.SI-ova publikacije, katerikoli uporabnik EUJUICERS.SI ali drugi posameznik.
 • Potrebno, da bi se zmanjšala resna grožnja zdravju ali varnosti posameznika.
 • Zakonsko določeno.

Podatke bomo zbirali z uporabo zakonskih in poštenih sredstev in s primernimi ukrepi zagotovili, da zbrani podatki ne bodo posegali v osebne zadeve preko sprejemljive mere. Ko vas bomo prosili za podatke, vas bomo obvestili:

 • kdo smo in kako stopiti z nami v stik;
 • katere podatke potrebujemo in v katere namene jih zbiramo;
 • da vam je omogočen dostop do posredovanih podatkov, če jih želite preveriti ali spremeniti;
 • o zakonski podlagi, ki nas zavezuje k zbiranju podatkov, in
 • o pomembnih posledicah (če obstajajo) v primeru, da podatkov v celosti ali delno ne posredujete;

Običajno si bomo podatke pridobivali neposredno od vas.

Občutljivi osebni podatki

Občutljivi osebni podatki so podatki o rasnem ali etničnem poreklu, političnih prepričanjih, članstvu v političnih združenjih, verskih prepričanjih ali verski pripadnosti, filozofskih prepričanjih, članstvu v poklicnih ali trgovinskih združenjih, članstvu v sindikatu, spolni orientaciji ali praksi, kazenski evidenci ali zdravstveni podatki posameznika. EUJUICERS.SI ne zbira vaših občutljivih osebnih podatkov, razen če se odločite, da nam ih prostovoljno posredujete, na primer preko dopisa o vaših izkušnjah ali dvomih. V primeru zbiranja podatkov za namen neke raziskovalne tematike, kot so izkušnje ljudi z zdravstvenim varstvom, se ti podatki ponavadi zbirajo anonimno in zbirno, razen če ne podate svojega soglasja za identifikacijo, na primer za namen lobiranja vlade, da bi ponudila boljše storitve. Dajanje takih podatkov lahko kadarkoli zavrnete.

Anonimnost

V vseh primerih, ko je to zakonito in izvedljivo, vam bomo ponudili možnost, da pri komuniciranju ali poslovanju z EUJUICERS.SI ostanete anonimni. Tako boste brez identifikacije, na primer, lahko obiskali prosto dostopne dele naših spletnih strani, se odzvali na anketo ali postavljali vprašanja v zvezi s pravicami uporabnikov. Vendar pa nam boste morali posredovati določene osebne podatke, če se želite naročiti na kakšen EUJUICERS.SI-ov izdelek ali storitev, zastaviti vprašanje o osebnih podatkih, ki jih o vas hranimo, želite kupiti kakšno napravo neposredno od nas ali sodelovati v enem od naših nagradnih žrebanj. Podatki, ki jih lahko posredujete: Če sodelujete v poštni ali telefonski anketi ali v anketi na spletu, se podatki ponavadi zbirajo anonimno in zbirno, če pa bi bil način zbiranja drugačen, vas bomo s tem v času zbiranja izrecno seznanili. Sodelovanje pa lahko kadarkoli zavrnete. Vsi tako zbrani podatki so strogo zaupni. Lahko zbiramo tudi splošne demografske podatke za namen primerjave agregatnih podatkov s statističnimi podatki ABS, da bi se prepričali, da gre za reprezentativen vzorec, vendar pa v takem primeru vaša identifikacija ni nič bolj natančna kot pri identifikaciji s poštno številko in se nikoli ne uporablja na individualni osnovi.

Če nam posredujete informacije o svojih izkušnjah z izdelki ali storitvami, so oni lahko zanimivi tudi drugim uporabnikom ob objavljanju člankov na to temo. Če bomo vaše izkušnje, ki ste jih posredovali kot zasebno komunikacijo (pismo, faks, elektronska pošta, telefonski klic, anketa), hoteli objaviti, si bomo pred tem pridobili vaše soglasje. To pa lahko kadarkoli zavrnete in zahtevate anonimnost.

Uporaba in razkrivanje vaših osebnih podatkov Ne bomo uporabljali ali razkrivali ali dovolili uporabo ali razkritje osebnih podatkov, ki omogočajo identifikacijo posameznika, razen v naslednjih okoliščinah:

 • Ko pri nas kaj kupite ali se odzovete na eno od naših promocij, bomo posredovane podatke uporabili za pošiljanje informacij, dostavo blaga in/ali izvedbo storitev, ki ste jih zahtevali. Na primer, če se naročite na katalog EUJUICERS.SI, vam bomo poleg katalog poslali tudi obvestilo o podaljšanju.

Če ste uporabnik, vas lahko tudi:

 • Zaprosimo za elektronski naslov, da bi vam lahko posredovali naše e-glasilo – od prejemanja take pošte pa se lahko kadarkoli odjavite.
 • Obvestimo o povezanih izdelkih ali storitvah, ki so v ponudbi EUJUICERS.SI. Na primer, lahko vam pošljemo naš nov katalog.
 • Povabimo k sodelovanju v raziskavah, za namen izboljšanja EUJUICERS.SI-ovih izdelkov in storitev, na primer, telefoniramo vam in vprašamo, kaj se vam zdi zanimivo v zadnji izdaji revije, na katero ste naročeni.
 • Povabimo k sodelovanju v anketah o potrošniških proizvodih in storitvah, na primer, posredujemo vam anketo o izkušnjah z vašo banko.
 • Povabimo k sodelovanju v programu „Preizkusi doma” in podobnih vključitvenih programih.

Za namen pošiljanja promocijskih ponudb za izdelke in storitve EUJUICERS.SI, lahko uporabimo podatke, ki jih je o vas zbrala kakšna druga organizacija. V takem primeru se bomo s primernimi ukrepi prepričali, da ste dali prostovoljno privolitev za takšno uporabo podatkov in ponudili vam bomo možnost, da taka sporočila od EUJUICERS.SI v bodoče ne sprejemate.

Občasno bomo vaše shranjene podatke uporabili za namen pošiljanja posamičnih ali združenih promocijskih ponudb. Vedno vam bomo ponudili možnost, da takih posamičnih promocijskih sporočil v bodoče ne sprejemate. V primerih, ko vaše osebne podatke posredujemo zastopniku EUJUICERS.SI (na primer, za obdelave podatkov, analizo podatkov, tiskanje ali izvajalcem poštnih storitev), se razkrijejo le tisti osebni podatki, ki so potrebni za opravljanje storitev, za katere je zastopnik najet, od njega pa bomo zahtevali, da posluje v skladu z določili o zaupnosti, ki so opredeljeni kot sestavni del pogodbe, zaključene med EUJUICERS.SI in zastopnikom. Od zastopnika bo zahtevano, da EUJUICERS.SI vrne vse izvirnike evidenc ali da varno uniči kakršnokoli kopijo teh evidenc in, da zagotovi seznanjenost svojih zaposlenih z obveznostjo spoštovanja zasebnosti in zaupnosti. EUJUICERS.SI se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval, prodajal ali posojal katerim koli drugim organizacijam ali za kakršenkoli drug namen. EUJUICERS.SI ne posreduje osebnih podatkov posameznika nikomur drugemu ali kakršnikoli drugi organizaciji v tuji državi.

Kvaliteta in varnost vaših osebnih podatkov

S primernimi ukrepi bomo zagotovili, da so vaši shranjeni osebni podatki zanesljivi, ne preobsežni, točni, popolni in posodobljeni. Vsakič, ko bomo z vami komunicirali, vam bomo dali možnost, da podatke popravite in posodobite. Z nami pa lahko stopite v stik kadarkoli med delovnim časom, če želite preveriti ali spremeniti svoje osebne podatke. Naše zbirke osebnih podatkov uporabnikov so zavarovane z vrsto varnostnih ukrepov: enkripcija podatkov, požarni zidovi in/ali računalniški omrežni varnostni sistemi, omejen dostop in posodabljanje varnostnih sistemov. Osebni podatki uporabnikov se po prenehanju uporabniškega odnosa hranijo v zakonsko določenih rokih – na primer, hramba finančnih evidenc je določena na 7 let – in to kot del intelektualne lastnine EUJUICERS.SI. V tem obdobju lahko stopimo v stik z vami, da bi vas obvestili o izdelkih in storitvah EUJUICERS.SI, ali da bi vas vprašali zakaj ste zapustili EUJUICERS.SI. Lahko zahtevate, da takih sporočil od nas več ne prejemate, in sicer tako, da to naznačite na gradivu, ki smo vam ga poslali, ali pa nam to sporočite neposredno.

Kako se odjaviti

Če promocijskih gradiv od EUJUICERS.SI ne želite več prejemati, lahko:

 • pokličete na: +386 (0)41 380 805
 • to sporočite preko e-pošte: si@eujuicers.com

Navesti boste morali dovolj podatkov, da vas lahko identificiramo, na primer: ime in naslov. Dostop: Kako preveriti ali popraviti svoje osebne podatke Če ste naročnik ali drug uporabnik EUJUICERS.SI, lahko zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov v bazi podatkov EUJUICERS.SI. Če imate kakršnekoli dvome glede obdelave vaših osebnih podatkov, prosimo, da nam to sporočite in zahtevate dostop do njih. Prosimo, da zaradi identifikacije navedete naslednje podatke: polno ime in naslov tako, kot se pojavljajo v naši zbirki, telefonsko številko, ki jo uporabljate čez dan, podatke o vašem naročilu in vašo naročniško številko (če vam je znana) in/ali številko zadnjega nakupa pri nas. Prosimo, da zbrane podatke posredujete preko elektronske pošte na naslov si@eujuicers.com. Vaše shranjene osebne podatke vam bomo dostavili v roku desetih dni od prejema vaše pisne zahteve. Potem bomo naslednjih pet dni skupaj z vami delali na spremembi ali posodabljanju katerekoli informacije, za katero vi in mi soglašamo, da je bila netočna, nepopolna ali zastarela. V malo verjetnem primeru, če vašo zahtevo za spremembo podatka zavrnemo, bomo to tudi obrazložili in, če želite, v zbirki dodali opombo, da trdite, da je podatek netočen, nepopoln ali zastarel. Ta storitev se ne zaračuna.

Kako posodobiti svoje podatke

Da bi na enostaven način posodobili svoje podatke, lahko to sporočite preko e-pošte: si@eujuicers.com Prosimo, da zaradi identifikacije navedete dovolj podatkov – na primer: ime, naslov in telefonska številka plus vaša naročniška številka, če ste naročnik kataloga EUJUICERS.SI, ali vaš elektronski naslov in odgovor na "varnostno vprašanje", če ste naročnik EUJUICERS.SI.

Sprememba politike zasebnosti

Če spremenimo politiko zasebnosti, vas bomo na novo politiko zasebnosti opozorili preko publikacij ali storitev, na katere ste se naročili ali jih kupili, ali pa preko našega spletnega mesta.

Pritožbe

Zavzemamo se za hitro in ustrezno reševanje kakršnihkoli pritožb glede zasebnosti, ki jih imate v zvezi s publikacijami, storitvami ali ravnanji EUJUICERS.SI-a. Če dvomite, da je prišlo do kršitve določil te politike zasebnosti ali, da je vaša zasebnost ogrožena, prosimo da nas o tem nemudoma pisno obvestite in navedete vaše dvome. Obvestite nas preko elektronske pošte, pri tem pa navedite telefonsko številko, na katero vas čez dan lahko pokličemo. Odgovorili vam bomo v roku enega dneva po prejemu vaše pritožbe in skupaj z vami bomo v roku petih dni poskusili najti zadovoljivo rešitev.

Podatki, ki jih zbiramo on-line

V naše spletno mesto ni vključena nobena funkcionalnost, ki bi tretjim osebam omogočila "povratno iskanje" za identifikacijo posameznika prek elektronskega naslova.

Podatke zbiramo ob uporabi spletnega mesta. Te podatke zbiramo v združeni obliki zato, da lahko spremljamo in analiziramo splošno uporabo EUJUICERS.SI, kar nam pomaga izboljšati samo spletno stran, da bi vam lahko ponudili informacije, storitve in orodja po vaši meri. Poleg tega, v okviru nadzora nad uporabo spletnega mesta preverjamo tudi število vaših obiskov v določenem časovnem obdobju. Ta podatek je strogo zaupen in do njega imajo dostop le visoki uslužbenci EUJUICERS.SI, lahko pa se uporabi pri poizvedbah o uporabah spletnega mesta, ki smo jih opredelili kot neobičajno pogoste. Na našem strežniku so shranjeni vaše ime in naslov, ter e-naslov in geslo za prijavo, tako da vam je omogočen dostop in lahko svoje podatke spremenite prek spleta. Te podatke dobimo preko nešifrirane e-pošte, ko prvič obiščete spletno mesto ali se registrirate.

Ko se na tem spletnem mestu prvič registrirate in, če uporabite orodje "Pozabljeno geslo", vam bomo geslo posredovali preko e-pošte. To storitev smo ponudili na zahtevo naših uporabnikov, zlasti za uporabo izven delovnega časa (naš delovni čas je od 8:00 do 16:00, pon. – pet.). Kljub temu da je e-pošta lahko nezanesljiva, smo bili mnenja, da to dejanje ne predstavlja visokega tveganja: malo je verjetno, da kdorkoli lahko "ukrade" vaše geslo, če je vaš e-poštni naslov zaščiten, najhujše kar se lahko zgodi je, da nekdo dobi dostop vašemu ID-ju in spremeni vaše geslo. Kljub temu pa z vašim ID-jem in geslom ne bi imel dostopa do podatkov o vaši kreditni kartici in vam tako ne bi mogel povzročiti nobenih stroškov. Če pa bi nekdo le uspel spremeniti vaše geslo in vas na ta način blokiral, nas še vedno lahko pokličete in opravite identifikacijo z "varnostnim vprašanjem", mi pa bomo vaše geslo ponastavili.

Trenutno ne zbiramo vaših osebnih podatkov z drugih spletnih strani.

Lahko stopimo v stik z vami

Če ste naš uporabnik, lahko stopimo v stik z vami, da bi vas obvestili o spremembah v ponudbi naših storitev ali vam posredovali druge pomembne informacije. Ko se pridružite EUJUICERS.SI, vam bomo poslali naše e-glasilo, ki bo vsebovalo posodobitve in novice o dejavnostih EUJUICERS.SI, kot tudi o drugih EUJUICERS.SI-ovih izdelkih. Od prejemanja takih sporočil pa se lahko kadarkoli odjavite. V vsakem elektronskem sporočilo bo informacija, kako lahko to storite. Vedite, da v EUJUICERS.SI:

 • ne posredujemo neželene pošte,
 • ne pošiljamo neželene pošte in vašega elektronskega naslova nikoli ne posredujemo tretjim osebam, razen če so naši zastopniki in je ta podatek potreben za dostavo blaga ali izvedbo storitev, ki ste jih zahtevali.

Piškotki

Piškotke uporabljamo na naslednje načine:

 • Ko postanete član ali uporabnik EUJUICERS.SI, vam nudimo ugodnost, da sprejmete trajen piškotek, in sicer tako, da označite potrditveno polje "Zapomni si me" . To zagotavlja, da boste ob vsakem vašem obisku spletnega mesta EUJUICERS.SI na ustrezen način pozdravljeni in trajno prijavljeni, kar vam omogoča neovirano brskanje po spletnih straneh. Če želite, lahko ta piškotek zavrnete, ali pa ga kasneje izklopite tako, da kliknete na polje 'Odjavi se', ki se nahaja v pozdravnem oknu na desni strani vsake spletne strani.
 • Ko prvič postanete član ali uporabnik EUJUICERS.SI ali ob vsakem obisku spletnega mesta, med katerim spremenite katerikoli podatek o vašem članstvu, uporabljamo začasen piškotek, ki omogoča, da vam ni treba vnašati vašega uporabniškega imena in gesla na vsakem zaslonskem prikazu. Ta piškotek izgine, ko zaprete svoj brskalnik.
 • Če zavrnete piškotek "Zapomni si me" in ste član spletnega mesta ali pa uporabnik, bo ob vsakem vašem obisku uporabljen začasen piškotek, ki omogoča, da vam ni treba vnašati vašega uporabniškega imena in gesla vsakič, ko dostopate do svojega računa. Ta piškotek izgine, ko zaprete svoj brskalnik.
 • Začasen piškotek uporabljamo, če obiščete našo prodajalno, da bi lahko spremljali vaše nakupe – npr. sokovnik, ki ga kupite, ali druge strani, ki jih zahtevate. Ta piškotek izgine po 24-tih urah.

Začasne piškotke morate sprejeti, da bi imeli dostop do uporabniškega dela spletnega mesta ali, da bi lahko kupovali v prodajalni. OPOMBA: Če je vaš brskalnik nastavljen tako, da vas opozori na sprejemanje piškotkov, boste vprašani, ali želite sprejeti piškotek (Da/Ne). Prosimo, da označite "Da". Opozorilo: Da bi ohranili varnost svojih osebnih podatkov, se vsakič, ko za dostop uporabljate javni računalnik, po uporabi odjavite s spletne strani ali zavrnite možnost "Zapomni si me".

Vaša privolitev

Z dostopom do spletnega mesta soglašate z načini zbiranja in uporabe podatkov, ki jih EUJUICERS.SI izvaja.

Spreminjanje vaših spletnih osebnih podatkov

Člani lahko kadarkoli spremenijo svoje podatke na svojem računu pri EUJUICERS.SI.

Če želite spremeniti podatke o kreditni kartici, prosimo, da to storite preko telefona ali pisno – v te namene ne uporabljajte elektronske pošte, ker je razmeroma nezanesljiva. Za identifikacijo boste morali navesti svoje polno ime, naslov, elektronski naslov in odgovor na "varnostno vprašanje". Če želite preveriti svojo datoteko, vam bomo njeno vsebino dostavili po pošti v roku petih delovnih dni po prejemu vaše zahteve. Če obstajajo postavke, katere želite popraviti ali izbrisati, bomo to storili v roku petih delovnih dni od prejema vaše zahteve, da to storimo, razen če moramo stopiti v stik z vami, da bi določene podatke razjasnili. V primeru, da spremenite svoj elektronski naslov, lahko ta podatek posodobite preko svojega računa pri EUJUICERS.SI.

Varnost vaših spletnih podatkov

EUJUICERS.SI bo z ustreznimi ukrepi zagotovil, da so vaši osebni podatki točni in posodobljeni. Številka vaše kreditne kartice je zavarovana z enkripcijo in požarnimi zidovi tako, da se ne da razbrati med uporabo na spletu. Za prenos šifriranih podatkov se uporablja varna 128 bitna SSL povezava (protokol SSL) (standard za brskalnik Netscape, sprejel ga je Microsoft za Internet Explorer, uporabljajo pa ga tudi nekateri drugi brskalniki). V vašem brskalniku poiščite enega od naslednjih pokazateljev "varnosti povezave":

 • Pojavi se opozorilno okno, ki vas obvešča, da boste uporabili varno povezavo. Pri nekaterih brskalnikih lahko izberete, ali bodo ta okna prikazana ali ne.
 • Prikazana je ikona SSL, ko ste na varni povezavi.
 • Simbol odklenjene ključavnice se spremeni v simbol zaklenjene ključavnice, ko ste na varni povezavi.
 • V ikoni, kjer je prikazan simbol "zlomljenega ključa", se prikaže nezlomljen ključ.
 • Preko okna za vsebino teče modra črta.
 • Začetek naslova spletnega mesta se spremeni v "https" (bodite pozorni na končni "s").

Varnost dostopa

Varnostna kontrolna mesta so nastavljena v okviru postopka prijave. Od vas se zahteva, da si ustvarite geslo in postavite varnostno vprašanje (vaše "varnostno vprašanje"), na katero boste lahko samo vi odgovorili. POMEMBNO: NE RAZKRIVAJTE IN NE POZABITE VAŠEGA GESLA!

Če ga pozabite, kliknite na polje "Pozabljeno geslo", ki se nahaja na strani za prijavo članov. Lahko pa nam tudi pošljete e-pošto si@eujuicers.com. Zaradi identifikacije boste morali navesti svoje polno ime, naslov, elektronski naslov in odgovor na "varnostno vprašanje".

Ko se prijavite, bo sistem od vas zahteval, da vnesete svoje geslo, da bi se zaščitila varnost vašega računa pri EUJUICERS.SI. Če želite spremeniti geslo ali druge podatke na računu, lahko to storite tako, da kliknete na "Moj profil" v pozdravnem oknu, ki se nahaja na desni strani vsake strani (za to prikaz te opcije morate biti prijavljeni). Prosimo, da stopite v stik z nami, kot je opisano zgoraj, da bi lahko posodobili vaše podatke v naši evidenci o članih. Od vas bo zahtevano, da odgovorite na vaše "varnostno vprašanje".

Prosimo, da nas na elektronski naslov si@eujuicers.com nemudoma obvestite, če menite, da je prišlo do neavtorizirane uporabe vašega gesla ali računa.