###message

Izjava o omejitvi odgovornosti

Izjava o omejitvi odgovornosti

Pri uporabi tega spletnega mesta veljajo naslednje omejitve odgovornosti:

EUJUICERS.SI je zelo pozorno pripravil vsebino te spletne strani. Informacije in gradiva, ki jih vsebuje ta spletna stran, EUJUICERS.SI nudi v dobri veri. Nekatere informacije in gradiva so pripravljena na podlagi javno dostopnih informacij in drugih virov, za katere se verjame, da so zanesljivi.

Vse informacije in gradiva na tej spletni strani so vam ponujeni kot splošne informacije in samo za splošno uporabo in ne predstavljajo nikakršnega nasveta ali priporočila (profesionalnega ali kakšnega drugega). Ni se vam potrebno opirati na kakršnekoli informacije in gradiva na tej spletni strani pri sprejemanju odločitev ali odlašanju z odločitvijo v zvezi z zdravjem ali poslovanjem ali drugih odločitev.

EUJUICERS.SI ne jamči za točnost ali veljavnost informacij in gradiv na tej spletni strani.

Do te strani dostopate (vključno z uporabo vseh informacij in gradiv na njej) popolnoma na lastno tveganje. EUJUICERS.SI v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti. Zlasti pa EUJUICERS.SI ne prevzema nobene odgovornosti za neposredne, posredne, posebne in kakršnekoli druge posledične škode (vključujoč brez omejitev izgubo dobička, zdravja, pričakovanega prihranka, prihodka, podatka, dobrega imena ali pogodbe), ki nastanejo iz kakršnegakoli razloga, zaradi uporabe informacij ali gradiv, pridobljenih posredno ali neposredno s te spletne strani.

EUJUICERS.SI si pridržuje pravico do sprememb in popravkov kateregakoli dela vsebine te spletne strani kadarkoli in brez predhodnega obvestila.

Ta spletna stran lahko nudi pripomočke, vključujoč (brez omejitve) obrazce za povratne informacije in elektronsko pošto, klepetalnice in forume za diskusije (interaktivne ali drugačne), ki vam omogočajo, da posredujete povratne informacije o tej spletni strani ali kakšnih drugih vprašanjih, in katera omogoča da vi in drugi uporabniki medsebojno komunicirate, si izmenjavate mnenja in pošto, posredujete ali pošiljate informacije, podatke in druga gradiva. Teh pripomočkov ni dovoljeno uporabljati za hranjenje, razmnoževanje, posredovanje, sporočanje ali sprejemanje kakršnihkoli žaljivih vsebin. Pri tem se ne upošteva dejstvo ali se zavedate žaljive vsebine.
"Žaljive vsebine" so vsako gradivo, podatek, slika ali informacija, ki:


(1) krši zakon, predpise, pravila obnašanja ali politiko sprejemljive uporabe;
(2) ali je žaljiv, nedostojen, obrekljiv, obscen ali grozeč, ali na drug način žaljiv;
(3) ali krši zaupnost, avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine, pravico do zasebnosti ali drugih pravic neke tretje osebe;
(4) ali navaja ali predstavlja reklamo za storitve investiranja ali nudi nakup in/ali prodajo investicij. EUJUICERS.SI ne prevzema odgovornost za kakršnokoli žaljivo vsebino, ki se objavi, posreduje, pošlje ali sporoči preko te spletne strani.


Z uporabo te spletne strani soglašate , da EUJUICERS.SI lahko uporablja vse informacije in gradiva, ki so objavljeni, shranjeni, posredovani ali sporočeni preko teh pripomočkov in to na kakršenkoli način, ki ga EUJUICERS.SI izbere. Soglašate tudi, da EUJUICERS.SI lahko kadarkoli odstrani, izbriše ali cenzurira vse informacije in gradiva na tej spletni strani, vključno s tistimi, katere ste vi ali kakšna tretja oseba objavili, posredovali, poslali ali sporočili, in to brez predhodnega obvestila vam ali tretji osebi, kar posebej velja za žaljive vsebine. Soglašate, da EUJUICERS.SI lahko arhivira in hrani informacije in gradiva, katere ste vi objavili, posredovali, poslali ali sporočili na tej spletni strani in da, na zahtevo regulatornih organov ali policije, istim omogoči dostop do takih informacij in materialov. Mogoče boste ugotovili, da se na tej spletni strani nahajajo povezave do ali z druge spletne strani (spletnih strani) preko hiperbesedil ali drugih računalniških povezav. EUJUICERS.SI nima nadzora nad vsebino teh povezanih strani in zanjo ne prevzema odgovornosti. Te povezave so dane zaradi vašega ugodja. Mi ne jamčimo za vsebino teh povezanih spletnih strani.

EUJUICERS.SI izključuje vse garancije, izražene ali nakazane, v največjem zakonsko dovoljenem obsegu, ki se nanašajo na informacije in gradiva na tej spletni strani. Če se odločite, da nam posredujete podatke o sebi, EUJUICERS.SI lahko te informacije uporabi za pošiljanje elektronske ali navadne pošte s podrobnostmi o EUJUICERS.SI ali nekih drugih informacij, za katere EUJUICERS.SI meni, da bi vas lahko zanimale. Če ne želite da EUJUICERS.SI te informacije uporablja na takšen način, vas prosimo, da se obrnete na nas (elektronski naslov si‌‌M‌‌eujuicers.com). Ta izjava o omejitvi odgovornosti se ureja in razlaga v skladu z zakoni Evropske unije. Če se za katerokoli določilo te izjave o omejitvi odgovornosti ugotovi, da je nezakonito, neveljavno ali iz katerega koli razloga neizvršljivo, se tako določilo šteje za izločeno i ne vpliva na veljavnost in izvršljivost katerega koli drugega določila.

Zakon o varstvu podatkov 1998.

Informacije, pridobljene preko spletne strani, bo EUJUICERS.SI zadržal v bazi podatkov in bodo uporabljane za posodabljanje našega arhiva in kontakte z vami v zvezi z informacijami o pomembnih pobudah, storitvah in priložnostih, za katere menimo, da bi vas utegnile zanimati. Vaši podatki bodo varno shranjeni in ne bodo posredovani nobeni drugi organizaciji. EUJUICERS.SI je kontrolor podatkov za vaše informacije. Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s tem, se prosimo obrnite na si‌‌M‌‌eujuicers.com.